SEO en SEA waarmee je scoort in Google

De continue optimalisatie van SEO en SEA is niet alleen erg belangrijk voor jouw bedrijf, maar ook een hele klus. Waarom? Omdat geen enkele formule perfect werkt op langere termijn. Optimalisatie en constante bijsturing is noodzakelijk en daar maken wij werk van! Lees hieronder hoe. 👇

Wat mag je van ons verwachten?

✓ We maken aanpassingen aan je huidige webistestructuur zodat die beter scoort in Google.
✓ We doen een keyword analyse zodat je website je doelgroep aanspreekt met de juiste woorden.
✓ We sturen nauwkeurige rapportage en sturen bij indien nodig.
✓ We geven regelmatige updates zodat jij op de hoogte blijft van onze aanpassingen.

Maar wat is dat nu juist, SEO en SEA?

SEO

SEO is all about search engine optimization and the findability of your website. We analyze and advise how you score higher in the organic search results of Google or any search engine. Correct content, keyword combinations, user-friendliness and a good technical structure of your website are crucial here. We examine this in detail with immediate results.

SEA

With SEA we advertise for you in online search results. These ads are above the organic search results and can be recognized by the green "Adv." Label. We have the priority that your advertisement pays off. We analyze and optimize every day. By using quality advertisements that are displayed at the right time, we achieve your objectives. Whether you want more sales, more leads or greater brand awareness, we are happy to help you further.

Contacteer ons voor een website die hoog scoort in Google

Let's get digital!

Contact us for an appointment. We want to help you and show you the endless possibilities that this world has to offer.

© 2021 Made with ♡ at Herentals. Together we create digital experiences