Privacy beleid

Deze website wordt beheerd door Think Tomorrow bvba, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Herentals, ondernemingsnummer BE 0832 456 968.

Think Tomorrow is een onderneming die ernaar streeft om jouw privacy veilig te bewaren te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over jou verzamelen wanneer je onze website www.thinktomorrow.be gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of in contact komen.

Welke informatie verzamelen we over jou?

Think Tomorrow verzamelt informatie over jou wanneer je de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) een afspraak te vragen, (ii) een vraag te stellen via het contactformulier, (iii) inschrijven op onze nieuwsbrief, of (iv) jouw CV en andere gegevens doorstuurt n.a.v. een vacature. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld jouw sessies, tijdstip en duur van jouw bezoek aan onze website, jouw browser en jouw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken.

Hoe zullen we die informatie over jou gebruiken?

Think Tomorrow verzamelt informatie over jou om jouw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen. Wij zullen de informatie die je verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen jou en ons. We kunnen je ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail.

Wie heeft er toegang tot jouw informatie?

We zullen jouw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met derden.We kunnen jouw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan jou te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. 

Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om jouw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Waarom gebruiken we informatie over jou?

Think Tomorrow verzamelt en verwerkt deze informatie van jou op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

RechtsgrondslagBeschrijving
ContractueelDe verwerking is noodzakelijk om een contract met jou uit te voeren.
Wettelijke verplichtingDe verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar Think Tomorrow onder valt.
Rechtmatig belangDe verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Think Tomorrow of van een derde, voor zover jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.
InstemmingJe hebt ingestemd met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Opmerkingen:

  • “Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en Think Tomorrow.
  • “Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer je redelijkerwijze mag verwachten dat jouw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.: Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag je redelijkerwijze verwachten dat je gecontacteerd zal worden door een expert over dat onderwerp om jouw vraag verder te bespreken.

Marketing

Think Tomorrow zou je graag informatie sturen over onze diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Je hebt ten allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden je te contacteren voor marketingdoeleinden.

Indien je niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kan je je afmelden via de laatste e-mail die je van ons ontvangen hebt. Gelieve info@thinktomorrow.be te contacteren voor meer informatie of indien je nog vragen hebt.

Hoe krijg je toegang tot jouw informatie en hoe kan je ze verbeteren?

Je hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over jou hebben. Indien je graag een kopie zou ontvangen van al jouw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail naar info@thinktomorrow.be.

Think Tomorrow wil er zich ook van vergewissen dat jouw persoonlijke informatie juist en actueel is. Je kan ons vragen om informatie te verbeteren waarvan je denkt dat ze fout is of om jouw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we jouw gegevens op?

Think Tomorrow zal jouw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over jou nodig hebben. Je dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om jouw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer je Think Tomorrow jouw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Think Tomorrow heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten

Indien je vindt dat Think Tomorrow jouw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

In elk geval heb je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in jouw land, indien je van mening bent dat jouw informatie niet correct verwerkt werd door Think Tomorrow.

Cookies en gebruiksvoorwaarden

Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over jouw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over website-activiteit.

Google Analytics: Om de effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Leadinfo: We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/op... heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Think Tomorrow behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op onze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 1 december 2022.

Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kan je Think Tomorrow op het volgende adres contacteren:

Think Tomorrow bvba
Lierseweg 81
2200 Herentals
info@thinktomorrow.be