Date Knight als wapen in de #warfortalent

Tijd kun je niet kopen, dus is het interessant om tijd vrij te maken door een helpende hand aan te werven. Deze helpende hand vinden, bleek geen evidentie voor ons, omdat er een vrij specifieke rol vervuld moet worden. We besloten een campagne te organiseren waarbij we een koene ridder inschakelden om die witte raaf te strikken.
Geschreven door Johnny Berkmans

De jacht op de witte raaf

Tijd kun je helaas niet kopen, dus is het interessant om tijd vrij te maken door een helpende hand aan te werven. Deze helpende hand vinden, bleek echter geen evidentie voor ons, omdat er een vrij specifieke rol vervuld moet worden. Na het op de traditionele manieren geprobeerd te hebben, werden we snel teleurgesteld omdat die ene sollicitant, de witte raaf, maar uitbleef. We bleven echter niet bij de pakken zitten en besloten een campagne te organiseren waarbij we een koene ridder inschakelden om die witte raaf te strikken.

Een ridder als HR-manager

dateknight-300x234.png

Deze campagne is het resultaat van een interne brainstormsessie, waar we op zoek gingen naar een oplossing voor deze uitdaging. Door iedereen hierbij te betrekken, kregen we al snel uiteenlopende visies over hoe je een persoon moet benaderen, maar al snel wisten we waar onze uitdaging lag. Zo is het idee geopperd om een een fictief personage te creëren, de Date Knight, die als onze HR-manager proactief op zoek gaat naar community managers en social media marketeers. Op een verleidelijke manier contacteerde hij dan personen, via de kanalen waarop ze zich het vaakst begeven, om ze daarna uit te nodigen voor een eerste, échte ‘date (k)night’.

Al snel wierpen onze inspanningen hun vruchten af. We merkten dat de geïnteresseerden het een creatieve campagne vonden én dus graag op onze uitnodiging ingingen. Zo verzamelden we op korte tijd een aantal creatieve inschrijvingen, die we met de nodige zorg behandelden. Zo werden deze steeds intern besproken en bleef iedereen op de hoogte van de stand van zaken, want er is niets zo vervelend als altijd achter de feiten aan te moeten huppelen. Na een pre-selectie besloten we om onze sollicitanten uit te nodigen. In plaats van een sec e-mailtje te sturen, deden wij een geparfumeerd kaartje op de post met de nodige instructies. Zo bleef het voor ons een tikkeltje persoonlijker én lieten we zien dat de nadruk bij Think Tomorrow op kwaliteit ligt.

Personalisatie als troef

1_Fa_g-9b292_ycw-YjKv97g-300x216.png

Het succes van deze campagne is de persoonlijke en creatieve aanpak die we hanteerden. De meeste kandidaten zijn zo rechtstreeks benaderd door onze Date Knight (via Instagram chat), met de vraag of ze zin hebben in dit avontuur. Anderen zijn dan weer via via bij ons terecht gekomen of zelfs via onze social media advertenties. 


Allemaal werden ze geleid naar onze dateknight-site waar ze een ‘sollicitatie’-formulier invulden. Dit formulier bevatte vervolgens enkele vragen die volledig waren opgesteld in het teken van de romantiek, zodat de sollicitanten hun hart en ziel konden blootleggen aan ons. Voor sommigen was het nodig om hun liefde te verklaren in een paar boekdelen, waar we dan ook graag onze tanden in hebben gezet.

Een tweede element dat bijdroeg tot het succes, is dat deze campagne gedragen is door het hele team. Niet één ziel voelde zich buitengesloten of had het idee dat hij/zij niets kunnen betekenen. Een uniforme teamgeest die gelooft in zijn eigen “capaciteiten” is voor een bedrijf het grootste wapen in de #warfortalent

dateknight-screen-1024x649.png